Uitreiking Projectmanagement Research Awards

Profiteer van het onderzoek van genomineerde onderzoekers

MELD JE AAN


Voor Wie  :  Elke (potentiële) onderzoeker in het veld van projectmanagement.
Spreker(s)  :  Cathelijn ten Kate, Dominique Berck, Fenja Schuylenburg, Helene Schnelle, Nynke Kemper.
Wanneer  :  Donderdag 18 maart 2021
Hoe Laat  :  19:30-21:00 uur
Waar  :  Online. We gebruiken Zoom  bij de start en bezoeken dan een virtueel café om te netwerken. De links ontvang je na aanmelding.
Opmerkingen  :  Let op: de uitreikingen en de pitches zijn in het Engels. 
Eigen Bijdrage  :  Gratis

Als (potentiële) onderzoeker in het veld van projectmanagement sta je voor de taak om een goede onderzoeksaanpak te bedenken voor jouw onderzoek. Maar hoe de je dat dan?

In  deze bijeenkomst reikt het onderzoek platform Projectmanagement*) de prijzen uit voor de beste Master en Bachelor scripties. De genomineerden hebben allen onderzoek gedaan naar relevante oplossingen voor uitdagingen in het werk van de projectmanager.:

  • UvA | Cathelijn ten Kate – My project is for the client, or is it?
  • TU Delft | Dominique Berck – Breaking Through Data Silos
  • TU Delft | Fenja Schuylenburg – Making your stragegy work: 7 Strategic factors to Success
  • Windesheim | Helene Schnelle – How to unleash the power of impact and innovation
  • Windesheim | Nynke Kemper – How Culture drives Project Success

In deze bijeenkomst staat het perspectief van het onderzoek centraal: opzet, uitvoering en mogelijkheid om de uitkomsten naar andere onderzoeksprojecten te vertalen. Eerder zijn in  deze bijeenkomst de praktische gevolgen van de onderzoeken gepresenteerd.

We beginnen met een korte uitreiking van de prijzen. Na een korte pitch per onderzoeker splitst de bijeenkomst zich in een virtueel kenniscafé waar de genomineerden hun onderzoek verder kunnen uitleggen. Je kiest in dit virtuele café zelf met wie je in contact treedt. In ieder geval zijn de onderzoekers daar om op alle vragen in te gaan.


*) Het onderzoek platform Projectmanagement is een gezamenlijk initiatief van IPMA-NL en PMI Netherlands Chapter, opgericht om het onderzoek in projectmanagement in Nederland te bevorderen. Dit doet zij door middel van uitreiking van deze awards en door beurzen beschikbaar te stellen voor onderzoekers die relevant onderzoek willen doen.