IPMA NL Algemene Ledenvergadering (ALV)

Laat je stem gelden!

MELD JE AAN


Voor Wie  :  Elk lid van IPMA NL | Ben je nog geen lid? Ontdek dan hier de waarde daarvan.
Spreker(s)  :  Bestuur IPMA NL
Wanneer  :  Dinsdag 13 april 2021
Hoe Laat  :  19:00-20:30 uur
Waar  :  Online. We gebruiken Zoom. De link daarvoor tref je na aanmelding aan op de bijeenkomstpagina..
Opmerkingen   : 


Het bestuur van IPMA-NL nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering.
De ledenvergadering vindt deze keer online plaats.
De agenda:
1. 19.00 Opening en mededelingen - Voorzitter
2. 19.05 Vaststelling agenda en ingekomen stukken - Voorzitter
3. 19.10 Vaststelling Notulen Algemene Ledenvergadering 11 februari 2020 - ALV
4. 19:15 Terugblik en vooruitblik - Voorzitter
5. 19.30 Financieel jaarverslag 2020 & decharge - Penningmeester
6. 19:45 Vaststelling Verbeterd Huishoudelijk Reglement
7. 20.00 Verkiezing bestuur en afscheid bestuursleden - ALV
8. 20.15 Rondvraag & afsluiting

Aansluitend ontmoeten we elkaar in het Virtueel Café. Ook daarvoor ontvang je na aanmelding de inloggegevens.

De ingekomen stukken zoals het secretarieel jaarverslag en de jaarrekening tref je als lid tijdig aan op de bijeenkomstpagina, waar je op de vergaderdag de link naar de online meeting zult aantreffen. 
De waarde van lid zijn

Word ook IPMA-NL lid