Optimale inspraak, draagvlak en besluitvorming in complexe projecten met diverse stakeholders

Hoe houd je in jouw projecten rekening met alle belangen, kennis en meningen en ga je verder waar zoom, Teams en Webex ophouden?

MELD JE AAN


 Voor Wie Alle projectmanagers die een doorbraak willen maken in online samenwerking, kennisdeling, communicatie en besluitvorming.
Spreker(s)  :  Danny van den Boom
Wanneer  :  Donderdag 5 november 2020
Hoe Laat  :  19:30-21:00 uur
Waar  :  Online. We gebruiken Zoom. De link daarvoor ontvang je kort voor de start.
Opmerkingen  :  Bij deelname maak je als IPMA-lid kans op MeetingSphere Pro annual subscription en bijbehorende masterclass.
Hoe? Dat hoor je in de bijeenkomst.
Eigen Bijdrage  :  Gratis

Het ministerie van LNV wilde op 19 mei jl. in het kader van een Europees project de Nationale Eiwitstrategie organiseren met stakeholders uit de gehele keten om Europa meer zelfvoorzienend te maken in haar behoefte aan plantaardig eiwit. Omdat het coronavirus de mogelijkheden om elkaar te ontmoeten stelselmatig begon te ondermijnen, gingen veel geplande bijeenkomsten niet meer door. Ook 19 mei niet.

Maar wat doe je dan als projectmanager? Wat zijn werkbare online alternatieven voor zo’n omvangrijk project?

In dit webinar leer je meer over de mogelijkheden van online samenwerkingen in projecten met slimme technologie. We bespreken deze cases en de cases van de besluitvorming in een green energy project van 623 km gelijkstroomverbinding over de zeebodem naar Noord-Duitsland.

Danny van den BoomDanny van den Boom heeft veel ervaring op het gebied van samenwerking in projectteams. Met MeetingSphere vindt hij optimale oplossingen, gegeven alle verschillende belangen van de diverse stakeholders. MeetingSphere kan een proces volledig online ondersteunen. Ook waar anonimiteit een belangrijke rol speelt. De afgelopen jaren ligt de focus van Danny op het overdragen van kennis van het succesvol gebruik van deze tool in een projectmanagement omgevingen.

Sponsor van deze bijeenkomst met kans op een gratis MeetingSphere Pro annual subscription en  masterclass: