Menswaardig organisaties ontwikkelen naar resultaat | DO 15 Oktober 2020 om 19:30 uur

Een verhaal rondom menswaardigheid met onze en jullie mening en een hoop humor.

AANMELDEN


Voor Wie  :  Elke professional
Spreker(s)  :  Roland Boukema, Ton Lok en Theo Geelen 
Wanneer  :  Donderdag 15 oktober 2020
Hoe Laat  :  19:30-21:30 uur
Waar  :  Online. We gebruiken Zoom. De link daarvoor ontvang je kort voor de start.
Opmerkingen  : 
Eigen Bijdrage  :  Gratis

Organisaties implementeren zich suf, leggen de verantwoordelijkheden lager, moeten ‘zelfsturende’ teams, gaan lekker scrummen, "doen aan" Agile en bejubelen hun wendbaarheid. Tegelijkertijd vraagt het bestuur zich af of ze nog op koers liggen en of de compliance op orde is. En alle goede bedoelingen ten spijt komt het maar al te vaak voor dat de mensen op de werkvloer zich afvragen wat er nou wezenlijk veranderd is. En die vraag is terecht. Want ondanks alle technologische vooruitgang scoren al die veranderingstrajecten nog steeds bedroevend slecht.

Waarom mislukken zoveel projecten? Waarom vliegen we van de ene managementgoeroe naar de andere, zonder dat er daadwerkelijk verandering plaats vindt? Volgens ons zit dat probleem in het negeren van dat menselijke en dat klopt niet. Sterker, dat negeren leidt tot grote weerbarstigheid in organisaties. Dat leidt dan weer tot zo-hebben-we-het-altijd-gedaan aanpakken. En als je altijd eenzelfde manier van handelen en managen hebt, zal je altijd dezelfde resultaten krijgen. Dat levert uiteindelijk op dat we er ons maar bij neerleggen dat dat zo is en dat we die bedroevende resultaten als “normaal” gaan vinden. Onze manier van handelen en managen is een vastgeroest patroon en zit in een heel diep ingesleten karrenspoor.

Nog steeds draait het om het functionele, echter het negeren van het menselijke is de feitelijke oorzaak van die bedroevende resultaten. In dat functionele is de mens een productiefactor ipv een levend wezen.

In deze bijeenkomst vragen we aandacht voor het belang van menswaardigheid bij het benaderen van organisatievraagstukken. Wij zijn ervan overtuigd dat het gedrag van de mens, de persoonlijke ontwikkeling en zelfbeschikking, veel bepalender zijn voor het resultaat.

Wat betekent menswaardigheid voor jullie en hoe kan die bijdragen aan de wendbaarheid van organisaties. We gaan in op de persoonlijke ontwikkeling van de mens in relatie tot organisatieontwikkeling om zo tot resultaat te komen. We proberen samen een rode draad te vinden en te benoemen waarom dit zo belangrijk is. Nu zijn velen van ons – ieder op zijn/haar manier – hiermee mee bezig, Alleen wel versnipperd. Wij willen een “movement” op gang brengen dat als tegenwicht moet gaan dienen tegen de traditionele, mechanistische one-size-fits-all managementbenadering.


Roland Boukema is verandercoach en teacher. Zijn passie is: "Niet lullen, wel poetsen. Ervaren, daar krijg ik een kik van. En helemaal om dat SAMEN met een team te doen. Met als Resultaat: organisaties meer en menswaardig resultaten te laten realiseren met hun dán wendbare organisatie. Als lijn- of projectmanager kun je er tegenop zien om in complexe situaties je werk te doen. Om dan om te gaan met al die diverse belangen en mensen. Dan grijpen we makkelijk naar bekende technieken. Alleen hoe dat nu menswaardig aan te pakken en waar dan te beginnen? Dat is mijn benadering die ik in mijn praktijk ontwikkeld heb en heb toegepast. Daar gaan we het over hebben. Die benadering heet Cochin-approach en staat in mijn boek “Met 10 versnellingen Resultaat” (door de menselijke maat). Dat studieboek is in eigen beheer is uitgegeven.
   
Ton Lok is interim business controller. Zijn passie is om organisaties te helpen de samenhang tussen organisatieontwikkeling en groei van de mens in die organisatie te doorzien om te komen tot blijvende betere resultaten. Dit vanuit de overtuiging dat de interactie tussen mensen de bepalende factor is in een organisatie. Dat doet hij door samen met de mensen in een organisatie te doorgronden waardoor de resultaten echt worden beïnvloed en dat te vertalen naar integrale stuur-informatie die hen in staat stelt continu te verbeteren.
   

Theo Geelen is een Agile Coach / veranderadviseur. Het menselijke zit in zijn genen en wenst dat concreet te maken via Agile mindset. Zonder het menselijke bestaat er niets. Geen product en geen organisatie. Hij vindt zijn passie daarom terug in het positioneren van mensen en ze in hun kracht zetten. Het creatieve bij mensen naar bovenhalen en vooral het omdenken stimuleren. Daar zit ook zijn kracht. Humor en lerend vermogen spelen hierbij een prominente rol. Ook een belangrijk motto voor Theo is :  Beter is slechter dan goed genoeg!