IPMA NL Algemene Ledenvergadering (ALV)

Laat als lid je stem gelden!

MELD JE AAN


Voor Wie  :  Elk lid van IPMA NL | Ben je nog geen lid? Ontdek dan hier de waarde daarvan.
Spreker(s)  :  Bestuur IPMA NL
Wanneer  :  Dinsdag 10 mei 2022
Hoe Laat  :  19:00-20:30 uur
Waar  :  Hybride: Online (met Zoom) en fysiek bij IPMA NL in Nieuwegein.
Opmerkingen   :  Wil je de bijeenkomst fysiek bijwonen? Dan kan je na aanmelding je keuze kenbaar maken.
Wil je online? Dan tref je na aanmelding de zoom-link aan.


Het bestuur van IPMA-NL nodigt haar leden uit voor de Algemene Ledenvergadering. 

Agenda:

19.00  Opening en mededelingen   - Voorzitter
19.05  Vaststelling agenda en ingekomen stukken - Voorzitter
19.10   Vaststelling Notulen ALV 2021  - ALV
19.15  Terugblik 2021 - Voorzitter
19.30  Financieel jaarverslag 2021 en decharge - Penningmeester
19.45  Vaststelling verbeterd Huishoudelijk Reglement  - ALV
20.00  Verkiezing bestuur en afscheid bestuursleden - ALV
20.15  Rondvraag   -ALV
20.30  Afsluiting  -VoorzitterWe starten om 19:00u en eindigen uitlijk om 20:30u. 


De ingekomen stukken tref je als lid tijdig aan op de bijeenkomstpagina. Je ontvangt hiervan bericht als je aangemeld bent.


De waarde van lid zijn

Word ook IPMA-NL lid