SPO Symposium 5-8 oktober 2021: Agile Governance: A Hell of a Job?

Tientallen bijeenkomsten rondom 4 vraagstukken: 
Opdrachtgeverschap, Sturen vanuit de bedoeling, Strategische keuzes maken en Projectmatig werken in een agile wereld.


WO 6 OKT 14:00-15:00u | Hoe krijg je de organisatie mee in de agile verandering?


De slag maken naar agile werken, én agile denken, vergt in de regel een behoorlijke verandering in je organisatie. Niet alleen in structuren en werkvormen, maar misschien nog wel meer in het denken en handelen in de organisatie.

Het is al met al een verandering van formaat, die ook vraagt om een veranderbenadering die werkt vanuit dezelfde -Agile- principes.

Hoe zorgt jouw veranderaanpak ervoor dat agile denken en werken, en het doel waartoe je dat uiteindelijk doet, ‘het nieuwe normaal’ wordt? Hoe beïnvloed je, van binnenuit, de houding en het gedrag van de mensen in je organisatie? Hoe werkt gedragsverandering eigenlijk?

Veranderen 3.0 is een benadering die hier antwoorden op biedt, en top-down elementen combineert met bottom-up ontwikkeling in de organisatie. Werkend vanuit heldere kaders en doelen ontwikkel je al lerend, in een iteratief proces, met elkaar hoe dit in jullie organisatie het best werkt. Niet met pasklare antwoorden, maar met 7 essentiële principes om je eigen veranderaanpak mee tegen het licht te houden.

Verander van binnenuit en wordt aan het denken gezet. Meld je dan nu aan!Gepresenteerd door: Wendy Nieuwland en Marjoke Veerman. Beide van "Gewoon aan de Slag".


Meld je aan...en laat bij registratie weten dat je via IPMA komt


De waarde van lid zijn

Word ook IPMA-NL lid