SPO Symposium 5-8 oktober 2021: Agile Governance: A Hell of a Job?

Tientallen bijeenkomsten rondom 4 vraagstukken: 
Opdrachtgeverschap, Sturen vanuit de bedoeling, Strategische keuzes maken en Projectmatig werken in een agile wereld.


DO 7 OKT 09:00-10:00u | Veerkracht in projecten: succes niet gegarandeerd. Wat nu?


Sta als projectprofessional je voor de taak om vernieuwing te realiseren? Voorzie de veranderingen en tegenslagen. Zorg voor veerkracht met een strategie die keuzemogelijkheden open houdt. Want vernieuwing slaagt niet altijd. En dat vooral is een reden om daarop te anticiperen.

Tanya StadhoudersStel je voor het beoogde projectresultaat niet te richten op het probleem (inhoud) en de oplossing (proces), maar op het vergroten van het probleemoplossend vermogen (capability). Ontwikkelen van capabilities lijkt complexer, taaier en moeilijker maar is in de toepassing eigenlijk verrassend eenvoudig. De moeilijkheid ervan zit in het loslaten van het verleden en het omarmen van de toekomst als ‘mindset’ of impliciet toetsings- en afwegingskader van wat zinvol en mogelijk is. Door meer aandacht te geven aan de beleving, communicatie en de cultuur in de (project)organisatie, wordt het probleemoplossend vermogen sterk vergroot. Tanya Stadhouders (Aegon) wordt geïnterviewd over de relevantie en toepassingsmogelijkheden van het thema voor de veranderstrategie van Aegon.

Proef alvast hier voor met de podcast van Maarten.Maarten de Winter (1962) is zelfstandig sociologisch econoom. Maarten is kerndocent Strategisch HR bij Hogeschool Avans+ en partner bij Veerkracht College.

"Ik geloof dat organisaties waardevoller kunnen zijn voor klanten, medewerkers en andere belanghebbenden. Ik zie hoe hard dit nodig is en overzie wat er voor nodig is. Graag werk ik met leiders en HR om de potentie die erin zit eruit te halen. Met Maarten organisatieadvies richt ik mij op de samenhangende ontwikkeling van een veerkrachtige strategie, structuur en cultuur, vaak naar aanleiding van taaie problemen in de uitvoering, het leiderschap of de communicatie. Je vindt mij op www.maartendewinter.nl en veerkrachtcollege."Meld je aan...en laat bij registratie weten dat je via IPMA komt


De waarde van lid zijn

Word ook IPMA-NL lid