Leer veerkrachtig te organiseren met geautomatiseerd testen

Leer wat er moet gebeuren om testen toekomstvast in te richten

MELD JE AAN


Voor Wie  :  Projectleden, programma/projectmanagers, productowners en productmanagers
Spreker(s)  :  Jos van Rooyen,  auteur van testautomatisering wendbaar organiseren.
Wanneer  :  Vrijdag 11 juni 2021
Hoe Laat  :  11:00-12:00 uur (met napraat tot 12:30)
Waar  :  Hybride: we gebruiken enerzijds  Zoom. De link daarvoor tref je na aanmelding aan in de bijeenkomstpagina. Voor enkele deelnemers is het daarnaast mogelijk om de bijeenkomst bij IPMA Nieuwegein bij te wonen. De link daarvoor tref je na aanmelding aan.
Opmerkingen  :  De napraat is alleen voor de fysiek aanwezigen. Onliners kunnen dit volgen.
Eigen Bijdrage  :  Gratis


Agile en devops zijn tegenwoordig het uitgangspunt in de moderne systeemontwikkeling. Op zeer geregelde basis vinden er opleveringen plaats om changes/updates in productie te nemen. Een goede stap voorwaarts om snel aan de business ontwikkelingen te kunnen voldoen. De omstandigheden waarin gewerkt wordt veranderen snel en stellen hoge eisen aan de flexibiliteit en wendbaarheid van de onderliggende IT-systemen.

Ondanks de noodzakelijke snelheid en wendbaarheid blijft de betrouwbaarheid van de IT-systemen een belangrijke zaak. Immers, zijn de resultaten onbetrouwbaar dan zal dat zijn weerslag hebben op de werkzaamheden in het bedrijf en de relatie met de klanten.

Testen is daarbij een belangrijk hulpmiddel. Om in het tempo van opleveringen mee te kunnen is geautomatiseerd testen een absolute must. Handmatig testen is niet meer toereikend om snel en gedegen  inzicht te krijgen in de kwaliteit van de oplevering.
 

Echter, de toepassing van testautomatisering in een agile / devops omgeving stelt hoge eisen aan de inrichting en flexibiliteit van testautomatisering. De ervaring leert dat deze inrichting nog lang niet altijd op orde is en de verwachte toegevoegde waarde van testautomatisering achterblijft en soms zelfs een blok aan het been wordt.

De vraag is hoe bereik je een flexibele inrichting die mee kan in het gewenste oplever tempo. Dat is mogelijk door testautomatisering toekomstvast in te richten, gebaseerd op een stevige architectuur waarbij aandacht geschonken wordt aan aspecten als herhaalbaarheid, herbruikbaarheid en overdraagbaarheid van testautomatisering.

Daar moet echter wel wat voor gebeuren. Wat er allemaal moet gebeuren, hoe je de genoemde aspecten kunt inrichten gaat Jos jullie vertellen in deze presentatie. Daarbij komt ook instrumentarium langs om inzicht te krijgen hoe je er qua testautomatisering voor staat en wat je moet doen om het ambitieniveau te bereiken. Een kort demo is onderdeel van deze bijeenkomst . Naast een presentatie is er ruimte voor het uitwisselen van inzichten en discussie.

Jos van Rooyen is al vele jaren gepassioneerd actief in het test en kwaliteitsvak. Sinds 1990 heeft hij ervaring opgebouwd op het gebied van testbeleid, testmanagement, testautomatisering, ketenregie, kwaliteitsmonitoring en het testen van software pakketten. In een tijd dat het test en kwaliteitsvak nog in de kinderschoenen stond. Vandaar dat Jos naast het uitvoeren van projecten en advies opdrachten ook actief is in de ontwikkeling van het testvak. Dat uit zich o.a. in het publiceren van een aantal boeken. Hij is co-auteur van Regie van Kwaliteit, Project de Baas, TestFrame, TestGrip, Testautomatisering, wendbaar organiseren en Aan de slag met software testen. Tevens heeft Jos vele artikelen gepubliceerd op diverse onderdelen van het testvak. Jos wordt regelmatig gevraagd te spreken over testen op seminars en workshops. Daarnaast is Jos actief binnen diverse werkgroepen van Testnet, lid van het bestuur van Testnet en participeert hij in diverse commissies van internationale conferenties.
De waarde van lid zijn

Word ook IPMA-NL lid