Hoe los je hardnekkige terugkerende problemen op? | DO 3 December om 20:00 uur

Drie stappen die je op weg helpen

MELD JE AAN


Voor Wie  :  Elke veranderaar
Spreker(s)  :  Wieger Janse
Wanneer  :  Donderdag 3 december 2020
Hoe Laat  :  20:00-21:30 uur
Waar  :  Online. We gebruiken Zoom. De link daarvoor ontvang je kort voor de start.
Eigen Bijdrage  :  Gratis

Maak je ook weleens mee dat zaken stroperig zijn, verzanden, weglopen en daar lastig grip op te krijgen is? 

Herken je bijvoorbeeld:

  • Er is veel overleg nodig voor het maken van plannen en de uitvoering wil nogal eens verzanden. Resultaat boeken kost daardoor veel inspanning.
  • Bespreking over de resultaten leiden tot goede voornemens, maar de resultaten blijven achter. In discussies hierover is het lastig scherp te krijgen waar de schoen wringt. Dit onvermogen om de situatie te hanteren leidt tot ongeloof, gelatenheid, afhaken of klagen in de wandelgangen.
  • Regels en protocollen worden eerder gebruikt om verantwoordelijkheden af te schuiven en het eigen schip schoon te houden, dan ondersteuning om situaties en afspraken helder te krijgen.
  • Dat afspraken afspraken zijn wordt vooral in woord beleden, maar loopt in de praktijk van alledag steeds weer weg. Elkaar er op aanspreken, lijkt niet meer te werken.

Ongetwijfeld kunnen jullie deze lijst met gemak aanvullen. 

Wieger Janse heeft in zijn werk als adviseur methoden ontwikkeld om deze situaties te doorbreken. In deze bijeenkomst neemt Wieger je mee om vanuit natuurwetenschappelijke kennis de werkelijkheid te zien als een web van relaties, waar heden, verleden en toekomst veel meer samenvallen dan we ons veelal realiseren: stap voor stap deelt hij een systeemmethode, waarmee je deze situaties kan doorbreken. Dat in de vorm van een korte presentatie om de eerste stappen te leren, waarna jullie er zelf in deze interactieve sessie mee aan de slag gaan.

Wieger Janse organisatieadviseur en gastdocent (o.a. Sioo). Hij begeeft zich op het vlak van organisatie- , team- en persoonlijke ontwikkeling. Is veelal betrokken bij situaties waar het gaat om hardnekkige cultuurcomponenten, terugkerende problemen waarbij betrokkenen geen grip op de zaak krijgen. Veranderen begint voor hem bij het herkennen en erkennen van het zelfoplossend vermogen van de klant ( en het klantsysteem). Hij haalt graag kennis en methodes uit aanverwante vakgebieden, zoals natuurwetenschappen, ecologie, filosofie en is zeer geïnteresseerd in historische processen. Hij heeft een eigen adviesbureau: janse & broeders.