De gehouden bijeenkomsten van onze Interessegroep Goed Opdrachtgeverschap

Aanmelden bij gehouden bijeenkomsten is uiteraard niet meer mogelijk. Wel bij de komende bijeenkomsten.