Wij willen met een andere mindset naar projecten kijken. Het oude paradigma van prijs, tijd en kwaliteit is voor ons niet meer voldoende. We willen veel meer vanuit een holistische benadering oog hebben voor de langere termijn effecten van ons handelen tot ver over de grenzen van het project. Daarom streven wij ernaar om duurzaamheid in te bedden in de projectresultaten en de uitvoering van projecten. Zo leveren wij als projectmanagers uiteindelijk een bijdrage aan een brede maatschappelijke duurzame verbetering van de kwaliteit van leven van iedereen. ONZE BIJEENKOMSTEN