De IPMA-Community of Practice ‘Agility in Projecten’ heeft als doel een bredere gemeenschap van IPMA-leden en overige belangstellenden te vormen voor het introduceren, toepassen en volwassen maken van agile in projectmanagement. De leden houden zich dan ook bezig met het onderzoeken, verbreden, toepassen en promoten van het agile gedachtengoed en beperken zich niet tot de IT-industrie.ONZE BIJEENKOMSTEN