Bijeenkomsten
Aanmelden? Klik op de naam van de bijeenkomst of op de getoonde aanmeldknop!

Course Image Hoe los je hardnekkige terugkerende problemen op? | DO 3 December om 20:00 uur

Hoe los je hardnekkige terugkerende problemen op? | DO 3 December om 20:00 uur

Hoe los je hardnekkige terugkerende problemen op? | DO 3 December om 20:00 uur

Drie stappen die je op weg helpen

MELD JE AAN


Voor Wie  :  Elke veranderaar
Spreker(s)  :  Wieger Janse
Wanneer  :  Donderdag 3 december 2020
Hoe Laat  :  20:00-21:30 uur
Waar  :  Online. We gebruiken Zoom. De link daarvoor ontvang je kort voor de start.
Eigen Bijdrage  :  Gratis

Maak je ook weleens mee dat zaken stroperig zijn, verzanden, weglopen en daar lastig grip op te krijgen is? 

Herken je bijvoorbeeld:

 • Er is veel overleg nodig voor het maken van plannen en de uitvoering wil nogal eens verzanden. Resultaat boeken kost daardoor veel inspanning.
 • Bespreking over de resultaten leiden tot goede voornemens, maar de resultaten blijven achter. In discussies hierover is het lastig scherp te krijgen waar de schoen wringt. Dit onvermogen om de situatie te hanteren leidt tot ongeloof, gelatenheid, afhaken of klagen in de wandelgangen.
 • Regels en protocollen worden eerder gebruikt om verantwoordelijkheden af te schuiven en het eigen schip schoon te houden, dan als ondersteuning om situaties en afspraken helder te krijgen.
 • Dat afspraken afspraken zijn wordt vooral in woord beleden, maar loopt in de praktijk van alledag steeds weer weg. Elkaar er op aanspreken, lijkt niet meer te werken.

Ongetwijfeld kunnen jullie deze lijst met gemak aanvullen. 

Wieger Janse heeft in zijn werk als adviseur methoden ontwikkeld om deze situaties te doorbreken. In deze bijeenkomst neemt Wieger je mee om vanuit natuurwetenschappelijke kennis de werkelijkheid te zien als een web van relaties, waar heden, verleden en toekomst veel meer samenvallen dan we ons veelal realiseren: stap voor stap deelt hij een systeemmethode, waarmee je deze situaties kan doorbreken. Dat in de vorm van een korte presentatie om de eerste stappen te leren, waarna jullie er zelf in deze interactieve sessie mee aan de slag gaan.

Wieger Janse organisatieadviseur en gastdocent (o.a. Sioo). Hij begeeft zich op het vlak van organisatie- , team- en persoonlijke ontwikkeling. Is veelal betrokken bij situaties waar het gaat om hardnekkige cultuurcomponenten, terugkerende problemen waarbij betrokkenen geen grip op de zaak krijgen. Veranderen begint voor hem bij het herkennen en erkennen van het zelfoplossend vermogen van de klant ( en het klantsysteem). Hij haalt graag kennis en methodes uit aanverwante vakgebieden, zoals natuurwetenschappen, ecologie, filosofie en is zeer geïnteresseerd in historische processen. Hij heeft een eigen adviesbureau: janse & broeders.


Course Image Veerkrachtig Veranderen | DO 5 Nov 2020 om 11:00 uur

Veerkrachtig Veranderen | DO 5 Nov 2020 om 11:00 uur

Veerkrachtig Veranderen | DO 5 Nov 2020 om 11:00 uur

Vind de hefbomen om de veerkracht van organisaties te helpen verbeteren.

MELD JE AAN


Voor Wie  :  Voor elke veranderaar en manager die de toewijding en vasthoudendheid zoekt bij het realiseren van een keerpunt.
Spreker(s)  :  Maarten de Winter van Veerkracht College.
Wanneer  :  Donderdag 5 november 2020.
Hoe Laat  :  11:00-12:00 uur (met een napraat tot 12:15 uur).
Waar  :  Online. We gebruiken Zoom. De link daarvoor ontvang je kort voor de start.
Eigen Bijdrage  :  Gratis.

Als veranderaar (leider, manager, coach) sta je voor de taak om een wendbare organisatie te helpen ontwikkelen met vragen als :

 • Hoe vergroot ik het probleemoplossend vermogen van mezelf en de medewerkers?
 • Hoe reflecteer ik op de taakuitoefening van medewerkers en maak ik deze bespreekbaar?
 • Hoe vergroot ik de harmonie in het team?
 • Hoe kunnen we de samenwerking optimaliseren in een toenemend complexe omgeving?

In deze bijeenkomst proef je van het veerkrachtcollege van Maarten de Winter. Hij laat je kennis maken met zijn integrale manier van kijken en unieke instrumenten om het keerpunt in verbeterprocessen te herkennen en (!) te benutten.  

Na deze bijeenkomst heb je beeld hoe je samenhang kunt aanbrengen in verbeterprocessen en hoe daarmee veerkracht vergroot. Je maakt kort kennis met enkele unieke instrumenten daarvoor. Begin alvast voor jezelf met de veerkrachtscan .

Maarten de Winter (1962) is sociologisch econoom. Met toepasbare en goed onderbouwde, overdraagbare kennis vergroot hij veerkracht: het verbindend, probleemoplossend, evaluerend vermogen en de harmonie. Steeds gericht op duurzame arbeidsproductiviteit. 

Maarten vervult rollen als spreker, auteur, executive coach, veranderkundige en masterdocent. Je vindt Maarten op www.maartendewinter.nl en zijn  veerkrachtcollege.

Course Image Optimale inspraak, draagvlak en besluitvorming in complexe projecten met diverse stakeholders | DO 5 Nov 2020 om 19:30 uur

Optimale inspraak, draagvlak en besluitvorming in complexe projecten met diverse stakeholders | DO 5 Nov 2020 om 19:30 uur

Optimale inspraak, draagvlak en besluitvorming in complexe projecten met diverse stakeholders

Hoe houd je in jouw projecten rekening met alle belangen,kennis en meningen en ga je verder waar zoom, Teams en Webex ophouden?

MELD JE AAN


 Voor Wie Alle projectmanagers die een doorbraak willen maken in online samenwerking, kennisdeling, communicatie en besluitvorming.
Spreker(s)  :  Danny van den Boom
Wanneer  :  Donderdag 5 november 2020
Hoe Laat  :  19:30-21:00 uur
Waar  :  Online. We gebruiken Zoom. De link daarvoor ontvang je kort voor de start.
Opmerkingen  :  Bij deelname maak je als IPMA-lid kans op MeetingSphere Pro annual subscription en bijbehorende masterclass.
Hoe? Dat hoor je in de bijeenkomst.
Eigen Bijdrage  :  Gratis

Het ministerie van LNV wilde op 19 mei jl. in het kader van een Europees project de Nationale Eiwitstrategie organiseren met stakeholders uit de gehele keten om Europa meer zelfvoorzienend te maken in haar behoefte aan plantaardig eiwit. Omdat het coronavirus de mogelijkheden om elkaar te ontmoeten stelselmatig begon te ondermijnen, gingen veel geplande bijeenkomsten niet meer door. Ook 19 mei niet.

Maar wat doe je dan als projectmanager? Wat zijn werkbare online alternatieven voor zo’n omvangrijk project?

In dit webinar leer je meer over de mogelijkheden van online samenwerkingen in projecten met slimme technologie. We bespreken deze cases en de cases van de besluitvorming in een green energy project van 623 km gelijkstroomverbinding over de zeebodem naar Noord-Duitsland.

Danny van den BoomDanny van den Boom heeft veel ervaring op het gebied van samenwerking in projectteams. Met MeetingSphere vindt hij optimale oplossingen, gegeven alle verschillende belangen van de diverse stakeholders. MeetingSphere kan een proces volledig online ondersteunen. Ook waar anonimiteit een belangrijke rol speelt. De afgelopen jaren ligt de focus van Danny op het overdragen van kennis van het succesvol gebruik van deze tool in een projectmanagement omgevingen.

Sponsor van deze bijeenkomst met kans op een gratis MeetingSphere Pro annual subscription en  masterclass:


Course Image Een opdrachtnemer selecteren op gedrag! | VR 6 Nov 2020 om 09:30 uur

Een opdrachtnemer selecteren op gedrag! | VR 6 Nov 2020 om 09:30 uur

Een opdrachtnemer selecteren op gedrag! | VR 6 Nov 2020 om 09:30 uur

De zin én onzin van teamassessments

MELD JE AAN


Voor Wie  :  Elke opdrachtgever en opdrachtnemer
Spreker(s)  :  Roland Broekhuizen van Motion Consult
Wanneer  :  Vrijdag 6 November 2020
Hoe Laat  :  09:30-11:00 uur
Waar  :  Online. We gebruiken Zoom. De link daarvoor ontvang je kort voor de start.
Opmerkingen  :  Een bijeenkomst van de IPMA interessegroep Opdrachtgeverschap.
Eigen Bijdrage  :  Gratis

Als opdrachtgever selecteer je veelvuldig opdrachtnemers voor allerlei opdrachten. Zij schrijven dan prachtige plannen. Maar die prachtige plannen leiden helaas niet altijd tot een vruchtbare samenwerking. 

Je zou ook een ‘gevoel’ willen krijgen of het gaat ‘klikken’.  Het inbedden van een team- of samenwerkingsassessment in de selectie procedure is een manier om juist het gedrag van de potentiële opdrachtnemers mee te laten wegen bij de keuze van de beste partij. Kan je vertrouwen toetsen? Kan je de ‘klik’ objectief toetsen? En zo ja, hoe dan? 

In deze workshop beantwoordt Roland Broekhuizen deze vragen. Hij  neemt je mee wat dat van jou als goed opdrachtgever vraagt.

Roland BroekhuizenRoland Broekhuizen is begaan met de gedragskant van samenwerken. Meestal bij vastgelopen samenwerkingen en steeds meer aan de voorkant om goed te gaan samenwerken ondanks alle verschillen. Hij is van mening dat wij in ons polderland niet goed geleerd hebben om naar elkaar te luisteren en goed ruzie te maken. In al de samenwerkingsverbanden die hij heeft begeleid de afgelopen 20 jaar is het creëren van het echte contact tussen mensen een van de belangrijkste succesfactoren. Als partner van Motion Consult heeft hij vele teams gecoacht en teamassessments uitgevoerd.


Course Image Een positieve Mind-Reset | DO 5 Nov 2020 om 20:00 uur

Een positieve Mind-Reset | DO 5 Nov 2020 om 20:00 uur

Een positieve Mind-Reset

Hoe ruim je je eigen (onbewuste) blokkades op zodat je betere resultaten behaalt met minder inspanning?

MELD JE AAN


Voor Wie  :  Elke professional die met veranderen te maken krijgt en ook naar zichzelf wil kijken.
Spreker  :  Rintske Bosma van www.rintske.nl
Wanneer  :  Donderdag 5 november 2020
Hoe Laat  :  20:00-21:00 uur (met een optionele napraat tot 21:30 uur).
Waar  :  Online. We gebruiken Zoom. De link daarvoor ontvang je kort voor de start.
Eigen Bijdrage  :  Gratis

Als veranderaar ben je constant bezig met het veranderproces, het meekrijgen van mensen en het kiezen van de juiste interventie.

Maar hoe zit dat eigenlijk in jezelf? Hoe verloopt jouw persoonlijke veranderproces, hoe krijg je jezelf mee en hoe kies jij jouw eigen “interventie”?

Wist je dat 95% van je gedrag wordt aangestuurd door het onderbewuste maar dat maar heel weinig mensen weten hoe ze hun onderbewuste kunnen beïnvloeden?

In deze bijeenkomst leer je hoe je Mind (je brein in actie) werkt, hoe het bewuste zich verhoudt tot het onderbewuste en hoe onderbewuste overtuigingen jouw resultaten maken of breken. Je leert hoe je belemmerende overtuigingen bij jezelf kan herkennen en kan resetten. Dit zorgt ervoor dat je minder stress ervaart en je automatisch betere resultaten krijgt, zonder dat je er extra moeite of tijd in steekt. Door meer over jezelf te leren, leer je ook meer over de ander, waardoor je sneller begrijpt waar onbegrip vandaan komt en hoe je daar mee om kunt gaan.

Na 15 jaar in de IT te hebben gewerkt veranderde het leven van Rintske Bosma 180° toen ze na 25 jaar los kwam van haar depressies. Een heftige gebeurtenis dwong haar verregaande studie te maken van het brein. Zo ontdekte ze hoe de Mind werkt en hoe je onbewuste belemmerende overtuigingen kan resetten.

Gebaseerd op haar studie en het in praktijk brengen van alles wat ze leerde, creëerde ze een methode waardoor ze de essentie van haar kennis kan overbrengen. Sindsdien is het haar missie om zoveel mogelijk mensen te vertellen over de werking van de Mind om onbewuste blokkades op te heffen en betere resultaten te kunnen neerzetten met minder inspanning en stress. 

Met haar passie voor mensen en hun persoonlijke ontwikkeling trainde ze de afgelopen 5 jaar al meer dan 500 mensen. Met succes trainde zij bij L’Oréal, Ordina, Sogeti, KPMG e.a. Lees er meer over op www.rintske.nl.

Course Image Zen in de boardroom - Over Reflectief Leiderschap | DI 10 Nov 2020 om 12:00 uur

Zen in de boardroom - Over Reflectief Leiderschap | DI 10 Nov 2020 om 12:00 uur

Zen in de Boardroom - Over Reflectief Leiderschap

Een ervaringsverhaal over reflectief leiderschap dat je niet wil missen!

MELD JE AAN


Voor Wie  :  Elke professional die de overtuiging  en ervaring van een reflectief leider wil leren kennen.
Spreker(s)  :  Sake Algra
Wanneer  :  Dinsdag 10 November 2020
Hoe Laat  :  12:00-13:00 uur
Waar  :  Online. We gebruiken Zoom. De link daarvoor ontvang je kort voor de start.
Eigen Bijdrage  :  Gratis

Vanuit rust en ruimte kom je vaak tot de beste inzichten en ben je het beste in staat om je dagelijkse uitdagingen te overzien. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Dat roept vragen op als:

 • Hoe doe je dat dan? 
 • Wat brengt dit voor inzicht met zich mee?
 • Wat betekent dit voor jou en anderen? 
 • Wat betekent dit voor de leidinggevende als professional en mens?
 • Wat betekent dat voor het management in een organisatie?

Sake Algra stond na jaren in de bestuurskamer stil bij deze vragen en schreef zijn ervaringen op in Zen in de Boardroom, een verhaal over leiderschap vanuit rust, ruimte en reflectie. Zijnovertuiging is dat rust en een open en meer reflectieve houding je impact vergroten en daarnaast ook meer energie geven. 

In dit open vraaggesprek met Sake leren we zijn persoonlijke veranderreis en overtuiging kennen. Zeker in deze tijd van continue verandering en onzekerheid een mooie houvast voor iedere professional.  Tip: attendeer anderen (je opdrachtgever, leidinggevenden, ...) op deze bijeenkomst.

Sake AlgraSake Algra werkt sinds het begin van zijn loopbaan in de wereld van de informatietechnologie voor grote internationale organisaties en meer dan de helft daarvan vanuit de boardroom en als CEO. Sake Algra is nu Managing Director and Chairman of the Board T-Systems NL. 

Tijdens een eerdere sabbatical vielen voor hem een aantal puzzelstukken in elkaar. Hij ontdekte het zenboeddhisme en daarmee een nieuwe manier van leidinggeven, die hij nu deelt met collega-bestuurders. 

Sake zijn overtuiging is:  'Door je aandacht bewuster te richten, wordt alles zachter, makkelijker en vooral leuker. Dat is beter voor je werk en beter voor jezelf.'


Course Image Versterk de dialoog en versnel verandering | DO 12 Nov om 20:00 uur

Versterk de dialoog en versnel verandering | DO 12 Nov om 20:00 uur

Versterk de dialoog en versnel verandering | DO 12 Nov om 20:00 uur

Leer werken met verhalen uit de onderstroom van je organisatie

MELD JE AAN


Voor Wie  :  Veranderaars en leidinggevenden die hebben ervaren dat je anderen nodig hebt om echte beweging te creëren, maar zich afvragen: hoe ………….
Spreker(s)  :  Annet Scheringa (TheStoryConnection.nl) en Simone Beemster (Successtories.nl)
Wanneer  :  Donderdag 12 November 2020
Hoe Laat  :  20:00-21:30 uur
Waar  :  Online. We gebruiken Zoom. De link daarvoor ontvang je kort voor de start.
Opmerkingen Dit is een interactieve sessie, waarin we ook samen aan de slag gaan; we hebben het youtube kanaal daarom niet aan staan. Maximaal aantal deelnemers: 16! 
Eigen Bijdrage  :  Gratis

Iedereen die als veranderaar of leider bij verandering betrokken is, weet: alléén lukt het niet, we moeten het sámen doen. Het zijn uiteindelijk medewerkers die de slag moeten maken. Maar hoe vaak denk je niet: ‘Samen? Waar is iedereen dan Waarom zie ik niets gebeuren?’ Maar al te gemakkelijk concluderen we dan: Weerstand! Maar is dat het wel? Of speelt er eigenlijk iets heel anders? Tijdens deze interactieve sessie leer je met voorbeelden, filmpjes, theorie en oefeningen hoe je, door anders te luisteren en andere gesprekken te voeren, feilloos zicht krijgt op wat er écht wordt ervaren, gedacht en gevoeld – in de onderstroom van je organisatie. Zodat je de dialoog kunt versterken en je organisatie in beweging krijgt. Samen!

In iedere organisatie zijn er twee informatiestromen: de bovenstroom – al het rationele, de cijfers, KPI’s, beleidsdocumenten, protocollen, etc. – en de onderstroom – al het irrationele, de ervaringen, belevingen, gevoelens, etc. Veel organisaties laten zich vooral leiden door de bovenstroom. Die is tenminste meetbaar. De onderstroom wordt afgedaan als: glibberig en griezelig, want niet te managen.

Annet Scheringa en Simone Beemster, auteurs van Storylistening – organiseer de onderstroom en krijg medewerkers mee, laten je zien dat wie de onderstroom negeert, onherroepelijk vastloopt. Het verklaart mede het enorm hoge percentage veranderingen dat verzandt of vastloopt. Aandacht voor de onderstroom vraagt een heel andere manier van luisteren en het gesprek voeren. In deze interactieve bijeenkomst laten we het niet bij mooie theorie, je gaat ook zelf ervaren hoe het werkt:

 • Hoe jouw verhalen bijvoorbeeld raken aan de missie van jouw organisatie – of helemaal niet.
 • Hoe jij de onderstroom wel eens hebt genegeerd of er juist mooi gebruikt van hebt kunnen maken!
 • En hoe zulke verhalen jou kunnen helpen in een dialoog die verandering versnelt.

Annet Scheringa (links) en Simone Beemster (rechts) zijn expert Business storytelling. Annet werkt meer dan 20 jaar als zelfstandig veranderaar en trainer. Simone is zelfstandig adviseur interne communicatie en trainer. 

Wat hen drijft is de kracht van persoonlijke en authentieke verhalen: de zogenaamde microstories die ieder mens in z’n hoofd ontwikkelt om grip te krijgen op een ingewikkelde wereld en die zin- en betekenis geven aan wat er gebeurt en hen overkomt. Wie durft te luisteren naar deze verhalen, krijgt zicht op de ziel en zaligheid van een organisatie – daar geloven zij in en dat zien ze iedere dag opnieuw gebeuren in de organisaties waar zij werken. Voor ie inzicht krijgt in de ziel en zaligheid van een organisatie is veranderen en mensen ‘mee’ krijgen, echt een stuk gemakkelijker én leuker!

Course Image Masterclass VeranderLemniscaat -Closing the Change Gap [WO 25 Nov 2020]

Masterclass VeranderLemniscaat -Closing the Change Gap [WO 25 Nov 2020]

[IPMA Masterclass] VeranderLemniscaat - Closing the Change Gap

Leer instrumenten kennen om de veranderkloof (as is-to be) onderbouwd te kunnen overbruggen.


Voor Wie  :  Elke projectprofessional die onderbouwd een veranderkloof wil overbruggen
Spreker(s)  :  Bert van der Hooft MCM
Wanneer  :  Woensdag 25 November 2020 
Hoe Laat  :  20:00-21:30 uur
Opmerkingen : Onderdeel van de masterclass reeks rondom het VeranderLemniscaat. Je kan deze bijeenkomst los volgen
Waar  :  Online. We gebruiken Zoom . De link daarvoor ontvang je kort voor de start.
Eigen Bijdrage  :  Gratis voor IPMA leden; niet IPMA leden betalen €50,= Lees hier alles over IPMA Lid worden.

 

MELD JE AAN


IPMA MasterclassClosing the Change GapAls professional sta je voor de taak om de beoogde verandering te helpen realiseren: het overbruggen van de veranderkloof tussen het nu, het worden en het toekomstige zijn. Dit met het veranderdoel (de bedoeling) in het vizier en met aandacht voor:

 • de consistentie van de interventies
 • de haalbaarheid van de verandering
 • een onderbouwing die hout snijdt. 

En....

 • Niet met alleen de harde factoren, maar ook de zachte factoren.
 • Niet met lukrake interventies, maar met interventies die werken!
Maar hoe doe je dat dan?

In deze masterclass kijken we naar het consistent en onderbouwd overbruggen van de veranderkloof om de veranderbedoeling te helpen realiseren.   Dit doen we aan de hand van een tweetal instrumenten: het VeranderRedeneerSchema en de VeranderVis . Deze leer je in deze interactieve masterclass werken.  Als extra kan je nadien een casus uitwerken om je vaardigheid te oefenen. Bovendien kan je als IPMA lid deze instrumenten later delen met je eigen veranderteam.

Bert van der Hooft Bert van der Hooft MCM is verandermanager. Hij begeleidt professionals (individueel en in teams) in de ontwikkeling van de veranderkundige competenties en geeft al jaren les op diverse business schools en universiteiten. Bert heeft naast zijn achtergrond als project/programma professional een master degree in verandermanagement. Zijn passie is kennis en ervaring te delen en zelf van anderen te blijven leren.


Elke tweede woensdag van de maand (behalve juli en augustus) kijken we naar een veranderveld uit het Veranderlemniscaat. De masterclasses in deze reeks kunnen afzonderlijk gevolgd worden, maar alle sessies bezoeken is beter. In zes maanden doorloop je daarmee de zes verandervelden en leer je minimaal evenzovele veranderinstrumenten kennen. Bovendien leer je onze kennisbank voor veranderen kennen en hanteren. 

Deze keer adresseren we het veranderveld "ontwikkel de veranderoplossing met het Change Topic " Closing the Change Gap ".

CoursePayment